« Tagasi

Enampakkumisteade

Riigivaraseaduse § 58 lõike 1 alusel teatab Põlva Maavalitsus, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel konfiskeeritud vara:

Sõiduauto Volkswagen Sharan  riikliku registreerimismärgiga 012 TJN, esmane registreerimine 1999. Müügi alghind 435 eurot. Tagatisraha suurus 30 eurot.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.06.2014 kell 10. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 19.06.2014 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15.

 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus VW Sharan enampakkumine, avamise aeg 19.06.2014 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress;

2. ostetava vara nimetus;

3. kinnitused selle kohta, et pakkuja on tutvunud enampakkumisel kehtestatud protseduurireeglitega, varaga ja vara puudutava dokumentatsiooniga ning teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone;

4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;

5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;

6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus;

7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

AVALDUSE VORM

 

Pakkumisele  lisada:

a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta;

b) volitamise korral volikiri;

 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.06.2014 kella 10-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 3100054597 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /auto mark/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

 

Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine tööpäevadel alates 09. juuni 2014 kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post:Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee .

 

PILDID


Riigivara müük