« Tagasi

Enampakkumisteade

Riigivaraseaduse § 58 lõike 1 alusel  teatab Põlva Maavalitsus, et Põlva maavanema 20.05.2014 korralduse nr 1-1/2014/250  alusel müüb haldusala asutus Tilsi Lastekodu avalikul kirjalikul enampakkumisel oma valduses oleva vara:

Sõiduauto Kia Rio riikliku registreerimismärgiga 823 ARN, väljalaskeaasta 2002. Müügi alghind 300 eurot. Tagatisraha suurus 30 eurot.

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.06.2014 kell 10.00. Pakkumised esitada aadressil: Tilsi Lastekodu Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa või tuua Tilsi Lastekodu ruumi nr B 12. Pakkumised avatakse 20.06.2014 Tilsi Lastekodus, ruumis nr A 13 kell 10.15.

 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Tilsi Lastekodu Kia Rio enampakkumine, avamise aeg 20.06.2014 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress;

2. ostetava vara nimetus;

3. kinnitused selle kohta, et pakkuja on tutvunud enampakkumisel kehtestatud protseduurireeglitega, varaga ja vara puudutava dokumentatsiooniga ning teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone;

4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;

5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;

6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus;

7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

AVALDUSE VORM

Pakkumisele lisada:

a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta;

b) volitamise korral volikiri;

 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.06.2014 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 3100054597 ja selgitusega "Tilsi Lastekodu sõiduauto müügi tagatisraha Kia Rio /pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleandmisega seonduvad kulud kannab ostja.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja sõidukiga tutvumiseks pöörduda Tilsi Lastekodu direktori Aare Kallase poole tööpäevadel kell 9.00 – 15.00 telefonil 517 5868 või e-posti aadressil: aare.kallas@mail.ee


Riigivara müük