« Tagasi

Enampakkumisteade

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Põlva maavanema 23.10.2015 korralduse nr 1-1/15/384 alusel, kus müüb konfiskeeritud vara:
sõiduauto Ford Mondeo Turnier riikliku registreerimismärgiga 883THI, esmane registreerimine 1998. 
Müügi alghind 350 eurot. Tagatisraha suurus 30 eurot. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.11.2015 kell 10:00. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 17.11.2015 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15. 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress; 
2. ostetava vara nimetus; 
3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga ja teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone; 
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa; 
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri; 
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus (vajadusel); 
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha; 

Pakkumisele lisada: 
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta; 
b) volitamise korral volikiri; 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.11.2015 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /Ford/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 17.11.2015 kell 10.00 Põlva Maavalitsusse kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus Ford Mondeo Turnier enampakkumine, avamise aeg 17.11.2015 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

Lisateave:
Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine leppida kokku tööpäevadel alates 28. oktoober 2015 kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee
 

 


Riigivara müük