« Tagasi

Enampakkumisteade

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud sõiduautode müügiks:
Põlva Maavalitsus müüb Põlva maavanema 28.01.2016 korralduse nr 1-1/16/26 alusel sõiduautod: 
1. Opel Vectra riikliku registreerimismärgiga 952AVL, VIN kood W0L000087P1102656, esmane registreerimine 1993, müügi alghind 175 eurot. Tagatisraha suurus 10 eurot. 
2. Ford Mondeo riikliku registreerimismärgiga GCU-481, VIN kood WF0FXXGBBFWR71168, esmane registreerimine 1999, müügi alghind 120 eurot. Tagatisraha suurus 10 eurot. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.02.2016 kell 10:00. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 12.02.2016 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15. 
Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress; 
2. ostetava vara nimetus; 
3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga ja teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone; 
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa; 
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri; 
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus (vajadusel); 
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha; 

Pakkumisele lisada: 
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta; 
b) volitamise korral volikiri; 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.02.2016 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /Ford/ või /Opel/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 12.02.2016 kella 10.00 Põlva Maavalitsusse kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus Ford Mondeo või Opel Vectra enampakkumine, avamise aeg 12.02.2016 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

Lisateave: Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine leppida kokku tööpäevadel alates 29. jaanuar 2016 kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee.
 

 


Riigivara müük