« Tagasi

Enampakkumisteade

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud sõiduautode müügiks:

Põlva Maavalitsus müüb Põlva maavanema 01.03.2016korralduse nr 1-1/16/52alusel:

 

1.Mercedes-Benz C220D,VIN kood  WDB2021211F440904, sõiduk kustutatud liikluskasutusest  26.08.2015. a, esmane registreerimine  1996. Müügi alghind 295, tagatisraha suurus 10 eurot.

 

2. Ford Fiesta riikliku registreerimismärgiga 388AXS, VIN kood WF0DXXGAJD3K29179, esmane registreerimine 2003. Müügi alghind 190€, tagatisraha suurus 10 eurot.

 

3. Peugeot 306 riikliku registreerimismärgiga 306TCZ, VIN kood VF37BKFXT32456780, väljalaskeaasta 1999. Müügi alghind 235 €, tagatisraha suurus 10€.

 

PILDID

 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.03.2016 kell 09:40. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 16.03.   2016 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15.


Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress;
2. ostetava vara nimetus;
3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga ja teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus (vajadusel);
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

Pakkumisele lisada:
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta;
b) volitamise korral volikiri;

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.03.2016 kella 09.45-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606. Maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto tagatisraha /Ford/ /Peugeot  või  MB ning „ pakkuja nimi". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 16.03.2016 kella 09.45  Põlva Maavalitsusse kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus Ford /Peugeot  või MB enampakkumine, avamise aeg 16.03.2016 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

Lisateave: Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine leppida kokku tööpäevadel alates 03. märts  2016 kell 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee

 

Dokumendid:

 

 


Riigivara müük