« Tagasi

Enampakkumisteade

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud sõiduautode müügiks:
Põlva Maavalitsus müüb Põlva maavanema 13.04.2016 korralduse nr 1-1/16/113 alusel sõiduautod: 

1. Volkswagen Passat riikliku registreerimismärgiga 159TDY, VIN kood WVWZZZ31ZME375901, väljalaskeaasta 1991. Enampakkumise alghind on 95 €. Tagatisraha suurus 10 eurot. 

2. Volkswagen Golf riikliku registreerimismärgiga 739ANO, VIN kood WVWZZZ1HZPP582909, väljalaskeaasta 1993. Enampakkumise alghind on 95 €. Tagatisraha suurus 10 eurot. 
 
PILDID

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.04.2016 kell 10:00. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 28.04.2016 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15. 

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress; 
2. ostetava vara nimetus; 
3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga ja teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone; 
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa; 
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri; 
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus (vajadusel); 
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha; 

Pakkumisele lisada: 
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta; 
b) volitamise korral volikiri; 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2016 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606 või arveldusarvele Nordea Bank EE701700017001577198 või Danske Bank EE403300333416110002 maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /VW Passat/ või /VW Golf/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse 
enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 28.04.2016 kella 10.00 Põlva Maavalitsusse kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus VW Passat või VW Golf enampakkumine, avamise aeg 28.04.2016 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

Lisateave: Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine leppida kokku tööpäevadel kl 08.30-15.00 telefonil 519 66904 või e-post Henari Kamenik henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee

 


Riigivara müük