« Tagasi

Enampakkumisteade

 Riigivaraseaduse § 58 lõike 1 alusel  teatab Põlva Maavalitsus, et müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel konfiskeeritud vara:


1. Sõiduauto Audi A4 riikliku registreerimismärgiga 594 TFK, väljalaskeaasta 1995. Müügi alghind 300 eurot. Tagatisraha suurus 30 eurot.

2. Sõiduauto Nissan Primera riikliku registreerimismärgiga 530 TDD, väljalaskeaasta 1993. Müügi alghind 75 eurot. Tagatisraha suurus 10 eurot.


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.03.2014 kell 10. Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 13.03.2014 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15.

 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult eesti keeles, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus/auto mark/ enampakkumine, avamise aeg 13.03.2014 kell 10.15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid (avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks lisatud vt allpool):
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress;
2. ostetava vara nimetus;
3. kinnitused selle kohta, et pakkuja on tutvunud enampakkumisel kehtestatud protseduurireeglitega, varaga ja vara puudutava dokumentatsiooniga ning teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone;
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus;
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

 

Pakkumisele  lisada:
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta;
b) volitamise korral volikiri;


Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.03.2014 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, maksekorraldusele lisada viitenumber 3100054597 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /auto mark/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleandmisega seonduvad kulud kannab ostja.
Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine tööpäevadel kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post: Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee

 


Riigivara müük