« Tagasi

Riigivara enampakkumisteade

 

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

 

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud sõiduautode müügiks:

 

Põlva Maavalitsus müüb maavanema 09.11.2016 korralduse nr 1-1/16/469 ja 22.11.2016 korralduse nr 1-1/16/491 alusel sõiduautod:

 

1. Ford Galaxy riikliku registreerimismärgiga 954BCS, VIN kood WF0GXXPSWGWB76244 esmane registreerimine 1998, müügi alghind 350 eurot. Tagatisraha suurus 10 eurot.

 

2.. Opel Omega riikliku registreerimismärgiga 701AVD, VIN kood W0L0VBF6911034195 esmane registreerimine 2000, müügi alghind 225 eurot. Tagatisraha suurus 10 eurot. 

 

PILDID

 

Kirjaliku pakkumise avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 

1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress;

2. ostetava vara nimetus;

3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud varaga ja teadlik vara seisukorrast ning ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone;

4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa;

5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

6. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha;

 

Pakkumisele lisada:

a)   maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta;

b)   volitamise korral volikiri;

 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.12.2016 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606 või arveldusarvele Nordea Bank EE701700017001577198 või Danske Bank EE403300333416110002 maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitusega "Põlva MV sõiduauto müügil tagatisraha /Ford/ või /Opel/ pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.

 

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas riigivaraseadusega ja rahandusministri 20.11.2016 käskkirjaga nr 1-1-4/233 kehtestatud „Rahandusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korraga".

 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

 

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 07.12.2016 kella 10.00 Põlva Maavalitsusse kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus Ford Galaxy või Opel Omega enampakkumine, avamise aeg 07.12.2016 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

 

Pakkumised esitada aadressil: Põlva Maavalitsus Kesk 20, 63308 Põlva või tuua Põlva Maavalitsusse Kesk 20 Põlva linn, ruum nr 15. Pakkumised avatakse 07.12. 2016 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15.

 

Lisateave: Täiendav informatsioon ja varaga tutvumine leppida kokku tööpäevadel kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post Ahti.Hytt@polva.maavalitsus.ee

 

Dokumendid

Avalduse vorm

 

Põlva Maavalitsus

Kesk 20, 63308 Põlva, Põlvamaa

Telefon: 7998902

E-post: info@polva.maavalitsus.ee

 


Riigivara müük