« Tagasi

Riigivara enampakkumisteade

Põlva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

Põlva Maavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise järgmistele kinnistutele::
1. Kinnistu Vana-Tartu tee 9 (katastritunnus 61901:001:0257) alghind 345 eurot ja tagatisraha 34 eurot. 
2. Kinnistu Tiidu (katastritunnus 11701:005:0208) alghind 148 eurot ja tagatisraha 14 eurot. 
3. Kinnistu Papli tee 2 (katastritunnus 61901:002:0170) alghind 142 eurot ja tagatisraha 14 eurot. 


Enampakkumine viiakse kooskõlas riigivaraseadusega ja Põlva maavanema 20.07.2016 korralduse nr 1-1/16/243 alusel. 
Kinnistud on koormatud hoonestusõigusega kinnistul asuvate hoonete omaniku kasuks ja riigivaraseaduse § 1051 lõike 2 alusel on hoonestajal nimetatud kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.08.2016 kell 10:00. Pakkumised esitada posti teel või tuua aadressil: Põlva Maavalitsus, Kesk 20, 63308 Põlva (käsipostiga ruumi 15 või 26). Pakkumised avatakse 30.08.2016 Põlva Maavalitsuses Kesk 20, Põlva linn, ruumis nr 30 kell 10.15. 
Kirjalik pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon või e-posti aadress; 
2. ostetava vara nimetus(kinnistu nimi, katastriüksus); 
3. kinnitused selle kohta, et on tutvunud enampakkumise tingimustega ja varaga ning on teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas Põlva Maavalitsusele pretensioone; 
4. sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline ostuhinna pakkumissumma eurodes, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud summa; 
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri; 
6. pakkuja esindaja esindusõiguse alus (vajadusel); 
7. pakkuja pangakonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha; 
Pakkumisele lisada: 
a) maksekorralduse koopia tagatisraha maksmise kohta; 
b) volitamise korral volikiri; 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.08.2016 kella 10.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas EE891010220034796011 või arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606 või arveldusarvele Nordea Bank EE701700017001577198 või Danske Bank EE403300333416110002 maksekorraldusele lisada viitenumber 2800082433 ja selgitus "Põlva MV kinnistu müügil tagatisraha /Vana-Tartu tee 9/ või /Tiidu/ või /Papli tee 2// pakkuja nimi/". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. 

Maavanema poolt enampakkumise tulemuste kinnitamise ja ostja poolt ostusumma tasumise järgselt sõlmitakse enampakkumise võitjaga müügileping. Kõik müügilepingu sõlmimisega ja vara omandi üleminekuga seonduvad kulud kannab ostja.

Pakkumisi saab esitada hiljemalt 30.08.2016 kell 10.00 Põlva Maavalitsusele kirjalikult, kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkumise märksõna "Põlva Maavalitsus /Vana-Tartu tee 9/ või /Tiidu või /Papli tee 2/" enampakkumine, avamise aeg 30.08.2016 kell 10:15" ning kirjutatud hoiatusmärge "MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE ALGUST".

Lisateave: Enampakkumise tingimustega tutvumine leppida kokku tööpäevadel alates 03.august 2016 kl 08.30-15.30 telefonil 521 8507 või e-post Ahti.Hutt@polva.maavalitsus.ee, varaga tutvumiseks pöörduda Ene Lellepi poole 799 8925 või e-post Ene.Lellep@polva.maavalitsus.ee
Põlva Maavalitsus
Kesk 20, 63308 Põlva, Põlvamaa
Telefon: 7998902
E-post: info@polva.maavalitsus.ee
Teadaande number 985887

Riigivara müük