Saatesari "Meie oma Euroopa" raadio Martas

Raadiosaadete sisu keskendub kohalikule ja piirkondlikule üldsusele kohandatud teabele ELi kodanike õigustegaseotud küsimuste, teabekeskuse tegevuse ja ELi prioriteetidele, perede ja laste õiguste kaitsele, sotsiaalse tõrjutusevähendamisele, 2014.liikumise ja parlamendi valimise aastale.

Kokku 10 saadet, saate pikkuseks on 20-30 minutit.

 

1. saade, 30. aprillilEesti ja Põlvamaa 10 aastat Euroopa Liidus ja NATOs, Europarlamendi valimised          

Kõnelesid : Euroopa Liidu Majast Erkki Bahovski ja Põlva maavanem Ulla Preeden.

Info Euroopa Parlamendi valimistest, kuidas EL struktuurid formeeruvad, mis on 10 aastaga muutunud nii meil kui Euroopas ja ka kohalikul tasandil.

Teema käsitlemisel vaadatakse tulevikku ja meenutatakse 10 aastat Euroopa Liitu, milliseid muudatusi on see aeg toonud Põlvamaale, Eestile, peredele, tööhõivele, mis eesmärgid ja prioriteedid on meil tuleviku suunas seatud.

Kuula järgi

 

 

2. saade,14. mail. Reisile perega.

Millega arvestada, millised dokumendid peaksid kaasas olema, kuidas takistusteta reisida?Millised on nipid ja head nõuanded. Kuidas oleks lapsel kergem näiteks mitmetunnist lennureisi üle elada.

Kõnelesid: Euroopa Liidu Majast Erkki Bahovski ja Põlva Haigla ülem-ja lastearst Margit Rikka

Kuula järgi

 

3.saade, 21. mail. Liikumise aasta.

2014. aasta on kuulutatud liikumise aastaks. Kuidas see tavapärastest aastatest erineb

mida toredat selle raames ette saab võtta ning mis saab järgmisel aastal, räägivad

Liikumise Aasta projektijuht  Aivo Normak ning Ingrid  Muuga Põlva Spordiliidust.

Kuula järgi

 

4. saade, 28. mail. Noorteprogramm Erasmus+.

Noorte silmaringi ja võimaluste avardamiseks on Euroopa Liit loonud oma noorteprogrammi.

Kui veel läinud aastal kandis see nime Euroopa Noored, on see nüüd saanud osaks elukestva õppe ja spordiprogrammist ning kannab nimetust Erasmus+.

Millised on peamised võimalused Erasmus+ noorteprogrammi raames.

Räägib Euroopa Noored Eesti büroo kommunikatsioonijuht Annika Teder.

Kuula järgi

 

5. saade, 4. juunil. Laste õiguste kaitsmine.

2008. ja 2009. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringud näitasid, et 76% küsitletud

lastest polnud teadlikud oma võimalustest ning 79% ei teadnud, kuhu oma õiguste kaitseks pöörduma peaks.

Laste õigustest, kohustustest ja sellest, kust otsida abi, räägib lasteombudsmani laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru

Kuula järgi

 

6. saade, 18. juunil.Töötaja ja tööotsija õigused ning võimalused.

Töötajate teavitamine, ärakuulamine ja nende osalemine otsustamisel on Euroopa teemalise arutelu põhiteemaks olnud alates 1974. aastast, mil Euroopa nõukogus võeti vastu esimene sotsiaaltegevuse programm. Möödunud on 40 aastat ning kuigi olukord on palju paranenud, peame tunnistama, et tööd selles valdkonnas on veel palju. 

 

Töötaja ja tööotsija õigustest ning võimalustest räägivad Katri Mandel Eesti  Töötukassa Põlvamaa

osakonnast, Tööinspektsiooni inspektor­jurist Ave Palu ning Põlvamaa Rajaleidja keskuse

karjäärinõustaja Eha Raav.

Kuula järgi

 

7. saade, 25. juunil. Üksikvanema staatus ja toe saamised võimalused.

Kuigi Eestil on mitmeid alasid,  millega Euroopa Liidus silma paista,  kerkib siiski esile ka negatiivsemat poolt. Viimase rahvaloenduse andmetel on iga neljas Eesti  perekond selline, mida peab üleval vaid üks vanem, see seab meid üksikvanemate arvult Euroopas esikohale. 

Üksikvanema teema puhul keskenduvad nii meedia kui ka poliitika peamiselt sellele, kuidas tagada see, et mõlemad vanemad oma lapse kasvatamise eest võrdselt  maksaksid. Kuid tegelikkuses jääb tähelepanuta see, et  rahast olulisem on nii lapse kui vanemate vaimne heaolu. Kui  elatisraha nõude saab endisele elukaaslasele esitada, siis vastastikuse austuse nõuet paraku mitte. 

 

Üksikvanemate situatsioonist ja toe saamise võimalustest räägivad Kristel Jürna ja Kaia Kapsta mittetulundusühingust Üksikvanema Heaks.

Kuula järgi

 

8. saade, 9. juulil. Puudega last kasvatava pere situatsioon ning plaanitavad tegevused selles valdkonnas.

Puudega last kasvatava perekonna situatsioonist ja vajadustest ning Euroopa Sotsiaalfondi järgmise perioodi tegevustest räägib Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist  Ebeli Berkmann, kes ka ise kasvatab puudega last.

 

Kuula järgi

 

9. saade - 16. juulil. Euroopa ravikindlustuskaardist räägib Eesti Haigekassa välissuhete osakonna peaspetsialist Linda Sassian.        

 

Kuula järgi

 

10. saade - 23. juulil. "Meie oma Euroopa" viimases saates räägib noortele peredele pakutavast tügisüsteemist  Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna projektijuht Tiina Tõemets.   

 

Kuula järgi