Seakasvatajale

Loomade haigestumise ning haiguse levimise vältimiseks järgi bioohutusmeetmeid:
  • korralda inimeste ja sõidukite liikumist selliselt, et nakkus ei pääseks farmi;
  • ära lase loomakasvatushoonesse inimesi, kel pole sinna asja;
  • ära lase loomakasvatushoonesse välisriigist saabunud inimest, enne kui tema Eestisse jõudmisest on möödunud vähemalt 48 tundi;
  • hoia vajadusel karja juurde toodavat looma eraldi karjas olevatest loomadest;
  • taga sööda, allapanu ja muu materjali ohutu käitlemine;
  • tee tõrjet näriliste ja putukate vastu;
  • takista metsloomade ja hulkuvate loomade pääsu lauta;
  • taga nende meetmete rakendamine ja nõua nende täitmist kõigilt, kes loomadega tegelevad.

 

Rohkem infot seakatk.ee

Allikas: seakatk.ee