Räpina Aianduskoolis mängiti Euroopa Parlamenti

Täna, 20. märtsil korraldas Põlvamaa Europe Direct'i teabekeskus Räpina Aianduskooli õpilastele simulatsioonimängu „Euroopa Parlament". 

 

 Mängu käigus kehastusid õpilased Euroopa Parlamendi saadikuteks. Õpilased jagati fraktsioonidesse ning neil tuli rollile vastavate poliitiliste tõekspidamisega tutvuda. Endi seast valiti Euroopa Parlamendi president ning seejärel jaguneti komisjonidesse eelnõudega tutvuma ja oma seisukohti ette valmistama.

 

Komisjonides arutleti kolme eelnõu üle: Euroopa Liidu eelarve raamistik 2014-2020, energiaallikate edendamine Euroopa Liidu liikmesriikide energia-alase sõltumatuse suurendamiseks ning Läänemere bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine.

 

Ka mängu läbiviija MTÜ HeadEst esindaja Epp Adleri suureks üllatuseks tegid õpilased komisjonides väga mitmeid omapoolseid muudatusi ning esitasid oma seisukohti Parlamendi ees väga veenvalt.

 

Simulatsiooni mängu eesmärgiks on aidata  äratada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu, mõista, mida  teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud  juhtimisasutused  Euroopas  ja  teistel tasanditel ning  tutvustada  seadusloome  protsessi  ja Euroopa Parlamendi toimimist. 

 

Eelmisel aastal korraldas  Põlvamaa Europe Direct'i teabekeskus Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastele.

 

 

Lisainfo:                                                                                                                

Ingrid Lepasson

arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Põlva Maavalitsus

tel 799 8919

ingrid.lepasson@polva.maavalitsus.ee

20.03.15

Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament" Räpina Aianduskooli õpilastele

20. Märts 2015

 

Eesmärk:  aidata  äratada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu; mõista mida  teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud  juhtimisasutused  Euroopas  ja  teistel tasanditel;  tutvustada  seadusloome  protsessi  ja Euroopa Parlamendi toimimist.

 

Teema: Koostöös Euroopa Parlamendi Infobüroo ja MTÜ HeadEstiga viime Põlvamaal Räpina Aianduskooli õpilastele läbi simulatsioonimängu „Euroopa Parlament". See on  hariduslik mäng  15-19-aastastele õpilastele, kus mängitakse läbi Euroopa Parlamendi istung ja töö komisjonides. Simulatsioonimäng kestab kaks  akadeemilist  tundi ja  toimub Aianduskooli õpperuumis või aulas.

Räpinas  ootame  mängust  osa  võtma  kuni  30-40  õpilast.  Simulatsioonimängu  lõppedes  võetakse mäng  kokku,  arutletakse  tulemuste  üle  ning  kõigil  on  võimalus  oma  arvamust  avaldada  ja küsimusi küsida.

Mängu eelnõude teemad tulenevad Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni prioriteetidest.

 

Partnerid: Euroopa Parlamendi Infobüroo, MTÜ HeadEst, Räpina Aianduskool, Riigikantselei

 

Sihtrühm: gümnaasiumiõpilased

 

Oodatavad tulemused:

- Mängust  võtab  osa kuni 30-40  õpilast.

- Mängu kestus kuni 90 minutit

- Tutvustab Euroopa Parlamendi toimimist ja seadusloomelist tegevust.

- Edendab õpilaste teadmisi Euroopast ja Euroopa tunnetust.

- Aitab mõista demokraatlikke protsesse ja tekitada huvi ühiskonna toimimise vastu.

- Õpetab  meeskonnatööd,  argumenteerimist,  küsimuste  koostamist,  esitamist  ja  neile  vastamist  ning oma seisukohtade esitlemist.

- Arendab avaliku esinemise oskuseid ja julgust.

- Aitab mõista ja demonstreerib arvamuste ja seisukohtade paljusust.

- Aitab mõista individuaalsete ja kollektiivsete seisukohtade erinevusi ning vajalikkust.

Toimetaja: MARET REINUMÄGI