Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru hindamiskomisjon

Siseministri 12.05.2016 käskkirja nr 1-3/77 Kogukondliku turvalisuse 2016.-2010.a maakondliku toetusvooru üldtingimused, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu 15.08.2016 protokollilise otsuse Kogukondliku turvalisuse 2016.a toetusvooru tingimused p 5.2, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laiuse 25.08.2016 kinnitatud Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2016 hindamismetoodika p 2.1 ja Põlvamaa turvalisuse nõukogu 17.10.2016 protokollilise otsuse nr 5 alusel:

 

Moodustada Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikku toetusvooru laekunud toetuse taotluste hindamiseks komisjon järgmises koosseisus:

 

liikmed

Helmer Hallik – Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna juht

Peeter Tigas – Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa Päästepiirkonna juhataja

Kaire Zopp – Põlva Maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist