Tagasi kooli! aktsiooni korraldamine

Mai 2017 1-2 h

 

Eesmärk: Korraldada aktsioon Tagasi kooli! koostöös Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise, Tagasi Kooli SA ning Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. 

Koolidesse kutsutakse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli! aktsioon olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse.

 

Partnerid: Riigikantselei, Tagasi Kooli SA, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Põlvamaa kool

 

Sihtrühm: kooliõpilased, õpetajad

Tagasi Kooli! aktsioon Põlvamaal