Maavanema tänukiri

Tänukiri on Põlva maavanema autasu, mida antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele, samuti seltsingutele:
  • teenete eest maakonna arendamisel;
  • üksikisikutele eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks oluliste saavutuste eest;
  • riigi- ja omavalitsusasutustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele, äriühingutele ja seltsingutele oluliste saavutuste eest.
Igaühel, samuti asutusel, on õigus esitada maavanemale ettepanekuid tänukirja andmiseks. Autasustamise ettepanek peab sisaldama selle isiku, kelle suhtes ettepanek tehakse, nime, sünniaega, elu- ja/või töökohta ja teene kirjeldust, samuti ettepaneku tegija nime ja kontakt andmeid.
 
Maavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta
 
Ettepanek esitatakse maavalitsuse kantseleisse aadressil info@polva.maavalitsus.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva üldjuhul 10 päeva enne autasustamist.
 
Tänukirja annab üle maavanem või tema volitusel maavalitsuse esindaja.
Maavanema tänukirja vormistab ja selle andmise arvestust peab maavanema sekretär.
 

Autasu taotluse vorm

 

Lisainfo:
Ruth Ruus
maavanema sekretär
799 8902
ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee