Teadmussiirde ja teavituse komisjon

24.01.17

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 89 lõike 5 ja maaeluministri määruse 17.06.2015 nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus" § 14 lõiked 2 ja 3, § 15 lõiked 1 ja 2:

on moodustatud teadmussiirde ja teavituse toetuse taotluste maakondlik hindamiskomisjon koosseisus: 

 
esimees Rutt Riitsaar – Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik
liikmed

Andres Trumm -  Arke Lihatööstus AS juhataja

Karmen Kukk - FIE Urmas Kukk Kukesaare talu

Triinu Koor - Metsküla Piimamees OÜ juhatuse liige

Erki Vinni - Põlvamaa  Metsaühistu juhatuse esimees

Maakondliku hindamiskomisjoni ülesandeks on hinnata „Teadmussiirde ja teavituse toetuse" meetme maakondliku taotlusvooru PRIA-sse laekunud taotlusi.