« Tagasi

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.11.2017

1A, 1B – teisipäevastel ja kolmapäevastel koolipäevadel perioodil 07.11.2017 kuni 11.04.2018 käigus olevad maakonnaliinid, millega on võimalik käia Räpinast Värskasse ujumas ja hiljem tagasi;

70A – sõiduplaani peatuste läbimisaegasid korrigeeritud eesmärgiga tagada ümberistumisvõimalus Tibu peatuses liinile 92A (liikumaks Värska suunal) ja koolilaste õigeaegne jõudmine Mikitamäe kooli peatusesse;

11A, 11B, 19, 58, 61, 76 – sõiduplaanidesse lisatud Ahja valla poolt rajatud uus bussipeatus nimega Vahemäe;

60C – Väljumist nihutatud 10 min varasemaks, eesmärgiga võimaldada Maarja küla elanikel jõuda kella 17:00'ks Põlva ujulasse;

60D – sõiduplaanist välja arvatud Ujula peatus. Buss siseneb linna nüüdsest Mammaste kaudu;
63C – nihutatud 5 min varasemaks. (Logistiline vajadus võimaldamaks muudatust liinil 60C).


Ühistransport

Vastavalt Ühistranspordiseadusele korraldab reisijate vedu maakonnaliinidel Põlva Maavalitsus, kaugliinidel Maanteeamet ja rahvusvahelistel liinidel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põlvamaa on arenenud infrastruktuuriga maakond, kus teedevõrgu tihedus on kolmandiku võrra Eesti keskmisest kõrgem ning ühistranspordivõrk toimib 1200 kilomeetril. Aastane töömaht on 2 miljonit liinikilomeetrit. Maakonnaliinidel teenindatakse aastas ligi miljon reisijat.

Vastavalt Põlva Maavalitsusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingule teenindab Põlva maakonna bussiliine alates 01.01.15 AS Go Bus.

Infot maakonnaliinide kohta saate AS GO Busi ööpäevaringselt infotelefonilt 12012

 

Põlvamaa bussiliinide ja maakonda läbivate kommertsliinide kohta leiab täiendavat infot Põlva ja Räpina bussijaamadest ja maakonna bussipeatustest.
Infot kõigi eestisiseste ühistranspordiliikide sõiduplaanide (bussi-, rongi-, lennuliinide ja ka praamiühenduste) kohta saab riiklikust ühistranspordiregitrist ÜTRIS aadressil: www.peatus.ee .

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

ühistranspordi peaspetsialist

Sander Saar 799 8916 sander.saar@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Eili Guhse  799 8914 eili.guhse@polva.maavalitsus.ee kabinet 38
ühistranspordi inspektor Merit Laur 7998914 merit.laur@polva.maavalitsus.ee kabinet 38