Uudised ja teated

18. nädala eelinfo (1. - 7. mai)

28.04.2017

Teisipäev, 2. mai Kell 10 osaleb maavanem Igor Taro turismi ümarlaual maavalitsuse suures saalis. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 10 toimub inglise keele riigieksam, välisvaatlejatena osalevad haridusnõunik Katrin Ohkas, sotsiaalhoolekande peaspet...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.