Maavalitsuses suveperioodil 1. juunist - 31. augustini kodanike vastuvõtt 8-12, 13-16!

Uudised ja teated

Elektrooniline küsitlus Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas 12. juulil

11.07.2017

12. juulil 2017 toimub elektrooniline rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas. Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata kolmapäeval, 12. juulil 2017 kell 8.00...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.