Uudised ja teated

Oodatakse kandidaate tervisedenduse valdkonna parimate tunnustamiseks

Põlvamaa Tervisenõukogu kuulutab välja konkurssi tervisedenduse valdkonna 2017. aasta parimate tunnustamiseks, millega  märgatakse maakonnas rahvatervise arendamisele panustanud inimesi, organisatsioone ja/või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.   Kandidaate saab...

Europe Direct Võru ja Põlva teabekeskused kutsuvad MTÜ-sid õppereisile!

Europe Directi teabekeskused Võrus ja Põlvas on viimastel aastatel korraldanud mitmeid ühisüritusi erinevatele maakonna sihtgruppidele. Tänavu kutsume mõlema maakonna MTÜ-de esindajaid õppereisile Pärnumaale.

Põlvamaa noortekonverents ja osaluskohvik 2017

Traditsiooniline Põlvamaa noortekonverents ja osaluskohvik toimus neljapäeval, 02.11.2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Tänavune konverents kandis pealkirja „Eurooplane, kuid siiski ka EESTLANE".   Konverentsi avas Põlva maavanema kohusetäitja Kristina Aabrams, kes tunnustas noori selle eest, et nad on järjest rohkem panustanud ja panustamas konverentsi läbiviimisesse. „Kes...

Põlvamaa noortekonverents keskendub noorte jaoks aktuaalsetele teemadele

Traditsiooniline Põlvamaa noortekonverents toimub sel neljapäeval, 02.11.2017 algusega kell 9.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Tänavune konverents kannab pealkirja „Eurooplane, kuid siiski ka EESTLANE".   Nagu juba tavaks on saanud, tunnustatakse noortekonverentsi raames Põlvamaa noorsootöö valdkonda ning toimub ka Põlvamaa osaluskohvik. Nii konverentsi kui ka osaluskohviku...

Põlva maavanem Igor Taro lahkus ametist, et asuda Põlva vallavolikogusse

"Head Põlvamaa inimesed. Teisipäeval, 24. oktoobril oli minu viimane tööpäev Põlva maavanemana. Need poolteist aastat on olnud äärmiselt väljakutsete rohked ja intensiivsed. Ja nüüd on Põlva valla inimesed andnud mulle mandaadi asumaks uude Põlva vallavolikogusse, mis ei ole ühildatav maavanema ametiga. Meil on ees suured väljakutsed uue valla ülesehitamise ning maavalitsuse ülesannete...

Põlvamaa eakad tunnevad huvi terviseteemade vastu

3. oktoobril toimus Põlva Päevakeskuse ja Põlva maavalituse eestvedamisel eakate tervisepäev „Terves kehas, terve vaim", millest võttis osa üle viiekümne eaka.   Päeva juhatas pidulikult sisse Põlva seeniorkoor Ester Libliku juhendamisel. Jätkasid avasõnadega Päevakeskuse juhataja Anne Nook ja Põlvamaa tervisedendaja Kaire Zopp.   Päeva põhiteemadega alustas...

Põlvamaa energeetikakonverents tuleb taas!

26. oktoobril toimub Põlva Gümnaasiumis V Põlvamaa energeetikakonverents „Nutikas energia – mitte ainult säästupirn", millega tähistatakse ühtlasi kümne aasta möödumist maakonna esimesest energeetikakonverentsist. Päeva avaesinejaks on Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes räägib energiajulgeolekust Eestis ja Euroopas.

Noorsootöö valdkonna tunnustamine 2017

Käes on aeg märgata ja tunnustada enda ümber toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja olulisemaid algatusi noorsootöö valdkonnas.   Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul,...

Põlva maavalitsus tõmbab otsad kokku

Täpselt 100 päeva enne maavalitsuste tegevuse lõppu 22. septembril kutsub Põlva maavanem Igor Taro kokku nii praegused kui kõik endised maavalitsuse töötajad, et panna väärikas punkt ühele etapile Põlvamaa ajaloos.     „Maavanem ja maavalitsus on olnud seaduse kohaselt viimase 26 aasta vältel Eesti Vabariigis riigivõimu esindaja kohapeal, aga tegelikult ikkagi rohkem...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud

Kuni 2. oktoobrini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.   Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole...

Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Põlva Maavalitsus teatab Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamisest maavanema 18.08.2017 korraldusega nr 1-1/17/676   Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Maakonnaplaneering koostati kogu maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi...

Räpina - Kahkva 6.2 km on seoses suurte vihmadega suletud

Põlva Maavalitsus teatab, et seoses vihmasajuga on muutunud läbimatuks Räpina - Kahkva 6.2 km. Tee on Maanteeameti hinnangul suletud kuni 29.08.2017. Antud tee sulgemine mõjutab maakonnaliine 81, 82A ja 82B. Ümbersõit toimub Kirmsi kaudu. Info teeolude kohta aadressil:  tarktee.mnt.ee    Info bussigraafikute kohta telefonil 12012. 

Põlva valla sümbolika konkurss

Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Põlva  Vallavalitsus ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus  kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Põlva vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi eesmärk on leida Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla vapi ja lipu sümbolikavandid.   ...

Elektrooniline küsitlus Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas 12. juulil

12. juulil 2017 toimub elektrooniline rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas.   Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata kolmapäeval, 12. juulil 2017  kell 8.00 kuni kella 20.00-ni Põlva maavalitsuse, Mikitamäe ja Värska vallavalitsuse veebilehe kaudu ning veebikeskkonnas VOLIS...

Rahvaküsitluse läbiviimine Setomaa omavalitsustes

12. - 13. juulil 2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas.   Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?" vastusevariantidega „Põlva maakonda" ja „Võru maakonda".   Küsitlusest on õigus osa võtta...

Setomaa rahvas saab avaldada arvamust valla maakondliku kuuluvuse kohta

Valitsus on haldusreformi osas ära teinud pea kõik otsused ning ainsa küsimusena on lahtiseks jäänud loodava Setomaa valla maakondlik kuuluvus. Valitsus otsustas tänasel istungil, et valla maakondliku kuuluvuse otsustavad loodava Setomaa valla elanikud. Rahvaküsitlus toimub tuleval nädalal.   Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks teha elanike soovil põhineva...

Maavanem tunnustas kaunimate kodude rajajaid

Põlva maavanem Igor Taro tunnustas 23. juunil toimunud pidulikul vastuvõtul konkursil „Eesti kaunis kodu 2017" osalejaid. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.   Sel aastal valiti Põlvamaa kaunimateks kodudeks ja esitatakse Eesti Vabariigi Presidendile tunnustamiseks  perekond Zupsmanni kodu  Räpinas,  perekond Kuke kodu  Varbuse...

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalil vaieldakse maakultuuri teemal

14. juulil toimuva Kagu-Eesti II [eel]arvamusfestivali juhtmõtteks on “Maa perrä ilm” ("Maa järgi maailm"), mis toetab ettevõtmise eesmärki kujuneda Eesti esimeseks maakultuurifestivaliks.

25. nädala eelinfo (19. - 25. juuni)

Esmaspäev, 19. juuni Kell 10 toimub maavanem Igor Taro ja maavalitsuse töövaldkondade esindajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 osaleb regionaalhalduse osakonna noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus Pokumaa nõukogu koosolekul Pokumaal. Info: Karin Viljus, 799 8945. Kell 11.30 kohtub maavanem Igor Taro Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna majandus- ja...
Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 39