Uudised ja teated

« Tagasi

31. märtsil avanes hajaasustuse programmi 2017. aasta Põlvamaa taotlusvoor

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

 

Põlva maakonnas saavad taotlusi esitada Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda,  Mooste, Mikitamäe, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. 

 

Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kelle:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt elukohajärgsele vallavalitsusele.

 

Taotluste esitamise lõpptähtaeg on  01. juuni 2017.

 

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on leitav hajaasustuse programmi alalehelt või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt