Uudised ja teated

Rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks 21. - 22. mail

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?   21. – 22. mail 2017. a korraldab Põlva Maavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta – Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva,...

20. nädala eelinfo (15. - 21. mai)

Esmaspäev, 15. mai Kell 10 toimub maavanem Igor Taro ja maavalitsuse töövaldkondade esindajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 14.30 osaleb maavanem Igor Taro Setomaa kohabrändi arutelul Obinitsas Info: Ruth Ruus, 799 8902.   Teisipäev, 16. mai Kell 9 osaleb maavanem nõupidamisel Võru Maavalitsuses. Info: Ruth Ruus, 799 8902. ...

Koostöö arendamine Põlvamaa ja Bad Segebergi lasteaedade vahel

Aprilli viimasel nädalal külastasid kaheksa Põlvamaa lasteaeda Bad Segebergi maakonda Saksamaal. Visiidi eesmärk oli koostöö arendamine Eesti ja Saksamaa lasteaedade vahel, sealsete lasteaedade töökorraldusmudelite ning meetoditega tutvumine.   Õppereisi käigus toimus kontaktseminar, kus nii Bad Segebergi lasteaedade esindajad kui ka Põlvamaa lasteaedade esindajad jagasid...

19. nädala eelinfo (8. - 14. mai)

Esmaspäev, 8. mai Kell 15 toimub „Eestimaa õpib ja tänab" Põlvamaa hindamiskomisjoni koosolek. Info: Katrin Ohakas, 799 8944. Teisipäev, 9. mai Kell 13 osaleb tervisedenduse peaspetsialist Kaire Zopp tervist edendavate koolide seminaril maavalitsuse suures saalis. Info: Kaire Zopp, 799 8932. Maavanem Igor Taro osaleb maavanemate nõupidamisel...

18. nädala eelinfo (1. - 7. mai)

Teisipäev, 2. mai Kell 10 osaleb maavanem Igor Taro turismi ümarlaual maavalitsuse suures saalis. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 10 toimub inglise keele riigieksam, välisvaatlejatena osalevad haridusnõunik Katrin Ohkas, sotsiaalhoolekande peaspetsialist Margit Paju, lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba ja noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus. Info: Katrin...

Kagu-Eesti viisakoordinaatori info

26. aprilli seisuga on Vene saatkonna Tartu kantselei peatanud viisataotluste vastuvõtu kuni uue Vene Viisakeskuse operaatori töölehakkamiseni. Seega ei ole mõtet dokumentide vastuvõttu hetkel korraldada ja väljakuulutatud vastuvõtte 2. ja 3. mail ning planeeritud lisakohtumisi 8.-10. mail ei toimu. Järgmiste graafikujärgsete vastuvõttude toimumine 15.-17. mai selgub...

17. nädala eelinfo (24. - 30. aprill)

Esmaspäev, 24. aprill Kell 10 toimub eesti keele riigieksam, välisvaatlejatena osalevad haridusnõunik Katrin Ohakas, sotsiaalhoolekande peaspetsialist Margit Paju, lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba ja kultuuritöö peaspetsialist Helje Põvvat. Info: Katrin Ohakas, 799 8944. 24. - 28. aprillil osaleb noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus Põlvamaa...

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 2017. aasta voorus said rahastust kaks Põlvamaa projekti

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon otsustas 2017. aasta voorus Põlvamaalt toetada MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Koguduse hooldekoduküttesüsteemi rekonstrueerimist ning Põlva Vallavalitsuse Põlva Keskraamatukogu ümberehitamist. Kokku esitati maakonnast  8 projektitaotlust.    Toetust saanud Põlvamaa projektid ...

Laste Vabariik toob EV100 sünnipäevapeo igasse Eesti maakonda

Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik sõidab suvel mööda Eestit ning tähistab koos lastega peagi saabuvat Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Laste Vabariik teeb esimese peatuse 25. mail Põltsamaal ning tuur lõppeb 8. septembril Savernas. Viie kuu jooksul jõuab Laste Vabariik enam kui viiekümnesse paika üle Eesti. Elamustuur Laste Vabariik liigub ringi ratastel...

16. nädala eelinfo (17. - 23. aprill)

Esmaspäev, 17. aprill Kell 10 toimub maavanem Igor Taro ja maavalitsuse töövaldkondade esindajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 12 külastab maavanem Igor Taro Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda Peril. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Õpilaskonkursi "Minu Eesti Vabariik 100 aasta pärast" tööde laekumise tähtaeg. Info: Katrin Ohakas, 799 8944. ...

Puuetega inimeste päev "Olen eriline, aga saan hakkama"

10. aprillil toimus õpetlik ja tegus päev puuetega inimestele, osalesid Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja liikmed ja Maarja Küla elanikud.   Päev algas Põlva Päevakeskuses, kus kohaletulnuid tervitasid lasteaia Lepatriinu lapsed lõbusa kontserdiga. Jätkati kahe loenguga – Põlva Hooldekodu juhataja Aet Olle õpetas sissetulekutega ökonoomselt majandama ja Lõuna päästekeskuse...

15. nädala eelinfo (10. - 16. aprill)

Esmaspäev, 10. aprill Tervisedenduse peaspetsialist Kaire Zopp ja sotsiaalhoolekande peaspetsialist Margit Paju osalevad puuetega inimeste päeval „Olen eriline, aga saan hakkama" Põlva Päevakeskuses ja Peri Sotsiaalkeskuses. Info: Kaire Zopp, 799 8932. Teisipäev, 11. aprill Kell 9 toimub alaealiste komisjoni istung. Info: Monika Riba, 799 8934. Kell 9...

31. märtsil avanes hajaasustuse programmi 2017. aasta Põlvamaa taotlusvoor

Hajaasustuse programm on  suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide , kanalisatsioonisüsteemide , j uurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.   Põlva maakonnas saavad taotlusi esitada  Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda,  Mooste, Mikitamäe, Orava,...

14. nädala eelinfo (3. - 9. aprill)

Esmaspäev, 3. aprill Maavanem Igor Taro osaleb riigireformi probleemkomisjoni istungil Riigikogus. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 10 toimub maavanema Igor Taro ja maavalitsuse töövaldkondade esindajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 osalevad regionaalprogrammide ja teavitustegevuse peaspetsialist Henari Kamenik ja noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus...

13. nädala eelinfo (27. märts - 2. aprill)

Esmaspäev, 27. märts Kell 14 osaleb tervisedenduse peaspetsialist Kaire Zopp maakonna tervisenõukogu nõupidamisel. Info: Kaire Zopp, 799 8932. Teisipäev, 28. märts Lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba ning sotsiaalhoolekande peaspetsialist Margit Paju osalevad Põlva ja Võru maakonna sotsiaaltöötajate infopäeval Võru maavalitsuses. Info: Margit Paju, 799 8933. ...

Rahvusvahelise sotsiaaltöö päeval tunnustati maakonna sotsiaaltöötajaid

21. märtsil kogunesid Põlvamaa sotsiaaltöötajad Räpina Loomemajas tähistama rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva.

Peagi selguvad noorte ideekonkursi Välgatus võitjad

Põlvamaa noorte ideekonkursi eesmärk oli panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Konkursil osalev idee võis olla äriidee, kodanikualgatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik teostada Põlvamaal.

Eesti Kultuurkapital kuulutas välja kandidaatide esitamise ekspertgruppide koosseisu

Eesti Kultuurkapital ootab kandidaate kõikidesse maakondlikke ekspertgruppide koosseisudesse.    Maakondlik ekspertgrupp on igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus, mille ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna kultuurivaldkondadele eraldatud raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel.  Ekspertgruppi kandideerijalt...

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel, mistõttu palume neid mitte rikkuda ega paigalt nihutada.
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 39