Uudised ja teated

Euroopa Päeva tähistakse Kinos

Seekordset Euroopa Päeva ning Eesti ELi ja NATO-ga liitumise 10. aastapäeva tähistatakse Põlvas ööklubis „KINO". Esineb 2 Quick Start ning lemmiklugusid mängib DJ Vaido Pannel (Sky Plus). Peole oodatakse ka Euroopa Parlamendi saadiku kandidaate.   Üritust korraldavad Põlva ja Võru Europe Direct teabekeskused.     Lisainfo:  Ingrid Lepasson ...

Tööpakkumine haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist-kooliinspektorile

Põlva  Maavalitsus pakub täiskoormusega tööd haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist-kooliinspektorile, kelle töö eesmärgiks on tagada riikliku hariduspoliitika elluviimine Põlva maakonna õppeasutustes.   Peamised tööülesanded:  järelevalve kaudu tagasiside andmine riigile ja kohalikele omavalitsustele riikliku hariduspoliitika elluviimise üle, õppeasutuste...

15. nädala eelinfo (7.-13. aprill)

Esmaspäev, 7. aprill - Kell 8.30 viib sotsiaalpedagoog Ene Väär läbi nõustamist Orava Põhikoolis. Info: Ene Väär, tel 799 8935, ene.vaar@polva.maavalitsus.ee. - Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 10 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas 2014/15...

Põlvamaa õpilased õppisid mängides koostööd

Mäng on parim õppimise viis. Just seda sama ideed jagasid ka Põlva Ühisgümnaasiumi ja Tilsi Põhikooli õpilased 1. - 3. aprillini toimunud meeskonnatöö arendamise koolitustel. Mänguliste meeskonna harjutuste eesmärgiks on suurendada üksteise usaldamist, koostöö tegemist ja ühisel eesmärgil tegutsemist. Energilised GAME club'i koolitajad Aleksei Razin ja Kristiina Lees on mängu-usku...

Algas tuleohtlik aeg

Arvestades Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse tuleohuindeksi arvutusi ning maastikutulekahjude esinemissagedust määras Päästeamet tuleohtliku aja alguseks tänase 4. aprilli kogu Eesti territooriumil.   Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:            küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud...

Taanis rõhutati elektroonilise infoedastuse olulisust

Infokandjana ei ole paber enam nii oluline kui varem ning järjest enam edastatakse infot elektroonilisel kujul, tõdesid Põlvamaa Europe Direct teabekeskuse (ED) töötajad Arne Tilk ja Ingrid Lepasson 26.–28. märtsil toimunud ED teabekeskuste Taani õppereisi kokku võttes.   Taanis on viis Euroopa Liidu infokeskust. Kuigi Eestis on ELi teabekeskusi isegi rohkem (9), on meil...

Põlva 40. karikavõistlused laskmises

29. - 30. märtsil toimusid Põlva spordihoones karikavõistlused laskmises. Põlvas neljakümnendat korda toimunud võistlusi on kõik need aastad vedanud särtsakas Anne Vasarik.   Igas harjutuses parimatele andis maavanem Ulla Preeden üle karika. Põlva Karikas on rändauhind, mis jääb jäädavalt saajale pärast harjutuse võitu kolmel järjestikkusel aastal või viiel aastal vaheldumisi....

Põlva maakonnaplaneeringu KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõude avalikustamine

 Põlva Maavalitsus teatab Põlva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi ja planeeringu lähteseisukohtade eelnõude avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.   Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337, mille lisana kinnitati üldised lähteseisukohad maakonnaplaneeringute...

14. nädala eelinfo (31. märts. – 6. aprill)

Esmaspäev, 31. märts - Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Peeter Aas SA Pokumaa nõukogu koosolekul Pokukojas. Info: Peeter Aas, tel 799 8950, peeter.aas@polva.maavalitsus.ee. - Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist...

Verioras mälestati 65 aasta möödumist märtsiküüditamisest

Veriora raudteejaama mälestusmärgi jalamile küünlaid ja lilli asetades mälestati 65 aasta möödumist märtsiküüditamisest.     Mälestushetkel osalesid 1949. aastal Veriorast küüditatud õed Tiiu Haamer ja Helle Peedusoo Foto: Põlva Maavalitsus   Mälestushetke avanud Veriora vallavanema Enel Liini sõnul on tänasel kuupäeval toimunud kurvad...

Märka tegijaid - väärtustagem tublide ja teotahteliste Põlvamaa ettevõtjate ning ettevõtete töid ja tegemisi!

Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja  silmapaistvaimad  Põlvamaa  ettevõtted.   Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud  meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja...

Teemanädal Terve Karjäär keskendub töötavatele täiskasvanutele

Üle 50% tööealistest inimestest vajavad täiendavat informatsiooni õpingute või töö planeerimisel. Karjäärivõimalustega tasub kursis olla ka siis, kui töökoht on olemas. Kui aastakümneid tagasi oli tavaline, et koolilõpetaja viis oma tööraamatu ühte asutusse ja teist korda hoidis seda peos siis, kui läks end pensionile vormistama, siis tänapäeval inimesed enam nii paiksed ei ole....

13. nädala eelinfo (24. – 30. märts)

Esmaspäev, 24. märts - Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 osaleb maavanem Ulla Preeden Põlvamaa Arenduskeskuse Nõukogu töökoosolekul. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna infotund. Info: Peeter...

Põlvamaa kooliteatrid kohtuvad Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Põlvamaa kooliteatrite festival toimub kolmapäeval, 26. märtsil 2014 algusega kell 9.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Sel aastal on esindatud algklasside ja põhikoolide vanuseastme näitetrupid, kokku üheksa maakonna koolide näitetruppi, keda hindab kolmeliikmeline žürii. Mõlemast esindatud vanuseastmest valib žürii välja parima trupi, kes sõidab esindama maakonda üleriigilisele...

Põlva Maavalitsuses toimus maakonna noorte osalust ja osaluskogusid puudutav ümarlaud

Teisipäeval, 18. märtsil 2014 toimus Põlva Maavalitsuses maakonna noorte osalust ja osaluskogusid puudutav ümarlaud. Kohtumisel osalesid noored, noortega töötajad ja otsustajad. Päeva avasõnad ütles maakonna noortekogu president Rainar Raudsepp, kes soovib hea seista selle eest, et Põlvamaa Noortekogu positsioon tugevneks maakonna noorte arvamuste esindajana ja leiab, et selleks tuleb...

Emakeelepäeval autasustati Isamaalise omaloomingu konkursist osavõtjaid

Reedel, 14. märtsil tähistati emakeelepäeva ja autasustati Isamaalise omaloomingu konkursi võitjaid pidulikul aktusel Orava Põhikoolis.   „Emakeel on meie väikese rahva väga selgelt määratletav tunnusjoon. Seal on peidus ajaloo vintsutusi ja kauneid rõõmuhetki, igaühe iseenese salamõtteid ja keeleseadmise eripära. Me alustame tähtede õppimisest, siis paneme kokku sõnad, lõpuks...

12. nädala eelinfo (17. – 23. märts)

Esmaspäev, 17. märts - Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 toimub maavanem Ulla Preedeni ja maakonna jõustruktuuride nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna infotund. Info: Peeter Aas,...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusvoor on avatud

Regionaalministri valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.   Programmis avatakse taotlemiseks: meede 1 - „Kogukonna areng"; meede 2 - „Elukeskkonna ja...

11. nädala eelinfo (10. – 16. märts)

  Esmaspäev, 10. märts - Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, tel 799 8902, ruth.ruus@polva.maavalitsus.ee. - Kell 11 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna infotund. Info: Peeter Aas, tel 799 8950, peeter.aas@polva.maavalitsus.ee. - Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Monika Adamson osaleb järelevalveametnike...

Piirangud Peipsi järvistu jääl liiklemisel

Seoses jääolude ohtlikuks muutumisega piirab Politsei- ja Piirivalveamet liiklemist Peipsi järvistul jääl.   Alates tänasest 6. märtsist on väljumine Lämmi- ja Pihkva järve jääle Lõuna prefektuuri vastutusalas Tartu ja Põlva maakonna piires.   Laupäevast, 8. märtsist alates on keelatud väljumine Peipsi järve jääle Lõuna prefektuuri vastutusalas Tartu ja Jõgeva...
Näitan: 741-760
Elemente lehe kohta 20
of 39