Uue nime andmine

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks) esitades selleks vormikohase avalduse. 

 

Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

 

Vaata lisaks:

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/nimega-seotud-toimingud

 

 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku aja jooksul.

 

Riigilõiv

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud põhjusest kas riigilõivu eest summas 39 eurot (al. 01.02.2016 - 100 eurot) või ilma riigilõivuta.

 

Maksmine  
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
 Pangakonto:
-  SEB pank       EE891010220034796011

-  Swedbank      EE932200221023778606

-  Nordea Bank  EE701700017001577198

-  Danske Bank  EE403300333416110002

 

 Viitenumber: 2900082799 (avalduse esitamisel Põlva Maavalitsusele)
 Selgitus: uue nime andmine
 Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal sularahas.
Õigusaktid 

 

Vastutaja

 

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendavad dokumendid.

 

Dokumendi (va isikut tõendav dokument)või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

 

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris.

Nimemuudatuse teeb rahvastikuregistris maavalitsuse ametnik, kes väljastab inimesele  nimemuutmise dokumendi (otsuse või otsuse väljavõtte).  Nimemuutmise dokumendi väljastab inimesele asutus, kuhu nime muutmise taotlus esitati.

Viide

uue eesnime perenime avalduse blankett (pdf)

Elektrooniline

Vajalikud
sammud
Digitaalselt allkirjastatud avaldus
Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Uue nime kanne rahvastikuregistris.