V Põlvamaa energeetikakonverents

 

Oktoober 2017 Põlva Riigigümnaasiumis või Mooste Folgikojas

 

Eesmärgiks on muuta energiatootmine ning ühtlasi EL-i majandus ressursisäästlikumaks, vähendades energiatarbimist ning suurendades energiaefektiivsust ja taastuvenergia osakaalu, taastuvenergeetika propageerimine ja parimate praktikate tutvustamine valdkonnas, kontaktide loomine säästva ressursi ja ehitusmaterjalide kasutamise huvilistele. Esimene energeetikakonverents Põlva maakonnas korraldati 2007 aastal ja 2017. aastal täitub 10 aastat, olles ühtlasi V Energeetikakonverents. Varasemalt toimunud konverentsid on olnud väga populaarsed ja ettekanded heal tasemel, tagasiside osalejatelt ja meediast on olnud positiivne.

Terve päeva kestev konverents 10.00-16.00, 6 h mis keskendub säästvale energiakasutusele ning praktilistele näidetele objektidest ja koostööst. Võimalusel korraldatakse konverents 2017 aasta algul valmivas ja tööle hakkavas uues riigigümnaasiumis Põlvas, mis on I ligi 0-energia gümnaasiumi näide vabariigis. Konverents on jagatud 3 teemadeblokki, igas blokis 3-4 ettekannet. Teemadeks on ühe näitena ülevaade pool aastat töötanud riigigümnaasiumi energeetilistest näitajatest, samuti tutvustatakse põgusalt ehituse praktilist käiku ja tehakse ringkäik hoones. Üheks teemaks on uued tänavavalgustuse tehnoloogiad, nende juhtimise ja jälgimise seadmed, uus ehitusmaterjal, kus päiksepaneelid on juba katuseplekki integreeritud jm.

Konverentsil antakse ülevaade 10 aasta juubeli puhul energeetikavaldkonna arengutest ja muutustest.

 

Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad, taastuvenergeetika huvilised  Põlva maakonnast, naabermaakondadest ja kogu Eestist.

 

Partnerid: Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Arenduskeskus, MTÜ Piiriääre Energiaarendus, jt.