Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.

Esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt


Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Kestvus

Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

 

Hind

Riigilõivuvaba

 

Õigusaktid

 

Vastutaja

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Põlva linn, Kesk  20 , kabinet 33  (või 34 )
Vastuvõtuajad: esmaspäevast neljapäevani 8-11, 13-16, reedeti 8-11.
 
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.


Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti .

 

Tulemus

Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.