Põlvamaa Vapimärk

Põlvamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu.

Põlvamaa Vapimärgiga autasustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa Vapimärgiga kaasneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu preemia.

 

Igaühel, samuti asutusel on õigus esitada maavanemale ettepanekuid Põlvamaa Vapimärgi ja Põlvamaa Teenetemärgiga autasustamiseks.

 

Kandidaate oodatakse igal aastal 1. veebruariks aadressile info@polva.maavalitsus.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva. Autasustamise ettepanek peab sisaldama selle isiku, kelle suhtes ettepanek tehakse nime, sünniaega ja teene kirjeldust. Vastava taotlusvormi leiad siit.

 

Vapimärkide ja Teenetemärkide kätteandmine toimub maavanema poolt üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel. Erandkorras võib maavanema korralduse alusel anda vapimärke ja teenetemärke ka muul ajal.

 

Põlvamaa Vapimärgiga autasustamise kohta leiab lisainformatsiooni regionaalministri määrusest "Põlva maakonna sümbolite ja teenetemärkide kehtestamine"

 

Põlvamaa Vapimärgi laureaadid:

2017  - Mart Madissoon –agronoom, põllumajandusjuht, Eesti Vabariigi taastaja, Põlvamaa arengusse panustaja ja kaasamõtleja, Põlva maavanem aastatel 1998-2003

2016 - Voldemar Ennoelektriinsener,  hüdroelektrijaamade taaskäivitaja, Inseneride Liidu asutajaliige ja kohaliku elu edendaja.

2015 - Laine Lõvi - seto kultuuri hoidja, leelopäevade algataja, leelokoori Kuldatsäuk eestvedaja, Tsäimaja looja ja seto toidukultuuri propageerija, Seto Talumuuseumi rajaja ja kauaaegne direktor.

2014 - Ülle Podekrat - Põlva lasteaed Mesimumm muusikaõpetaja, pärimuskultuurihoidja - folkloorirühma Käokirjas juhendaja, Eesti rahvamuusikatöötluse festivali idee autor ja peakorraldaja

2013 - Heino Luiga - Räpina Aianduskooli direktor

2012 - Vello Saar - AS Värska Sanatooriumi juhataja

2011 - Urmas Jõgeva - AS Värska Vesi juhatuse esimees, ettevõtluse arendaja 

2011 - Asta Tagel - kauaaegne õpetaja, rahvusliku käsitöö edendaja ja hoidja, Põlva Käsitööklubi eestvedaja

2010 - Jaak Hinrikus - silmapaistvate teenete eest põllumajanduse edendamisel maakonnas ja vabariigis ning pikaajalise ja tänuväärse töö eest maakonna arendamisel 

2009 - Jaan Kivistik - teenekas Räpina Aianduskooli õpetaja, vabariiklikul ja maakondlikul tasemel tunnustatud puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse spetsialist 

2009 - Kalev Kreegipuu - põllumajanduse edendaja maakonnas ja vabariigis, maakonna arendaja 

2008 - Margus Leivo - Põlvamaa esimene maavanem (ametiaeg 1990-1993) 

2008 - Veera Hirsik - leelokoor Leiko asutaja ning eestvedaja, kauaaegne õpetaja ja Värska kandi omakultuuri arendaja 

2007 - Heli Raidla - käsitööõpetaja ja rahvarõivaste väärtustaja 

2006 - Oskar Tuvik - kauaaegne Räpina koolidirektor ja omavalitsustegelane