Suveperioodil 1. juunist kuni 28. augustini on maavalitsus avatud kell 8-12 ja 13-16.

Uudised ja teated

28. nädala eelinfo (6. – 12. juuli)

03.07.2015

Esmaspäev, 6. juuli Kell 10 osaleb maavanem Ulla Preeden ETV saatesarja „Teeliste Kirikud" salvestusel Põlvamaal. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Teisipäev, 7. juuli Kell 12 algab Põlva maavalitsuses kohalike omavalitsuste ning siseministeeriumi esinda...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.