Suveperioodil 1. juunist kuni 28. augustini on maavalitsus avatud kell 8-12 ja 13-16.

Uudised ja teated

31. nädala eelinfo (27. juuli – 2. august)

27.07.2015

Neljapäev, 30. juuli Kell 11 toimub maakondlik abivahendi komisjoni koosolek. Info: Kadri Plato, 799 8933. Laupäev, 01. august Maavanem Ulla Preeden osaleb XXII Seto Kuningriigi päevadel Obinitsas.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.