Uudised ja teated

11. nädala eelinfo (9. – 15. märts)

06.03.2015

Esmaspäev, 9. märts Kell 9 toimub maavanema ja osakonna juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 kohtub maavanem Ulla Preeden Maanteeameti esindaja Esta Tobrelutsuga. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 11 toimub kohaliku omaalgatu...  Loe edasi »

Muudatused Põlvamaa bussiliinidel alates 23. veebruarist 

 

Alates 1. jaanuarist teenindab maakonna bussiliine AS Go Bus

 
  • Kõikidele liinidel uued bussid
  • Ühtegi senist liini ei suleta, teatud muudatused võivad olla sõiduaegades, täpsem info http://www.peatus.ee ja  bussipeatustes.
  • Sõidupiletihinnad jäävad samaks.
  • Sõidupileti saab osta sularaha eest bussis või soetada Go Busi ühiskaardi, kuhu saab kasutaja, kas bussijuhi juures või internetis raha peale laadida.
  • Bussijaamast maakonnaliinide piletite müüki alates 1. jaanuarist ei toimu.
  • Bussijaama lahtioleku ajad jäävad samaks.
  • Senine ATKO tasuta sõiduks vajalik kaart tuleb ümber vahetada GO Busi kaardi vastu hiljemalt 12. jaanuariks. Uus kaart on kasutajale tasuta. Õpilased saavad uue kaardi 5.-9. jaanuarini koolist või kohalikust omavalitsusest. Põlva valla pensionärid peavad uue kaardi saamiseks pöörduma kohaliku omavalitsuse poole.
  • Probleemide näiteks bussi hilinemise, kaotatud asjade või muude küsimuste korral saab infot telefonil 12012.

Põlva Maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.