Uudised ja teated

49. nädala eelinfo (5. detsember - 11. detsember)

02.12.2016

Esmaspäev, 5. detsember Planeeringute peaspetsialist Marika Saks osaleb maakonnaplaneeringu nõupidamisel Võrus. Info: Marika Saks, 799 8913. Teisipäev, 6. detsember 06.12 – 07.12 osaleb noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus Põlvamaa avatud noorte...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.