Uudised ja teated

13. nädala eelinfo (27. märts - 2. aprill)

24.03.2017

Esmaspäev, 27. märts Kell 14 osaleb tervisedenduse peaspetsialist Kaire Zopp maakonna tervisenõukogu nõupidamisel. Info: Kaire Zopp, 799 8932. Teisipäev, 28. märts Lastehoolekande peaspetsialist Monika Riba ning sotsiaalhoolekande peaspetsialist M...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.