Uudised ja teated

Piirkondlik komisjon kordas maavanema soovitust

25.10.2016

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon edastas sel kuul Kõlleste, Kanepi ja Valgjärve volikogudele soovituse asuda läbirääkimistesse naaberomavalitsustega seaduses sätestatud elanike arvu miinimumi täitmiseks. Samasuguse soovituse sai ka Orava vald.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.