Maavalitsuses suveperioodil 1. juunist - 31. augustini kodanike vastuvõtt 8-12 ja 13-16!

Uudised ja teated

Augustifoorumil tunnustati Põlvamaa aasta haridustöötajaid

26.08.2016

Täna, 26. augustil toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses traditsiooniline Põlvamaa koolipere augustifoorum, kus tunnustati maakonna parimaid pedagooge ning hariduse toetajaid.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.