Teisipäeval, 01.12 ja kolmapäeval, 02.12 on maavalitsuse perekonnaseisuametnikud siseministeeriumi poolt korraldataval perekonnaseisuametnike seminaril, perekonnasündmusi neil päevil registreerida pole võimalik. 

 

Uudised ja teated

Põlvamaa koolinoorte tantsupäev kui maakonna rahvatantsu traditsiooni kandja

01.12.2015

Kodanikupäeval, 26. novembril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlvamaa koolinoorte tantsupäev. Tantsupäeval osales 14 Põlvamaa koolide rahvatantsurühma, ühtekokku 218 tantsijaga. Koolinoorte tantsupäev pakkus osalejatele palju tantsulusti ning häid emotsioone.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.