Reedel, 29. aprillil maavalitsuses kodanike vastuvõtt kella 14.30ni. Vabandame!

Uudised ja teated

18. nädala eelinfo (2. mai - 8. mai)

29.04.2016

Esmaspäev, 2. mai Maavanem Ulla Preeden osaleb nõupidamisel Rahandusministeeriumis. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Teisipäev, 3. mai Maavanem Ulla Preeden ning arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Aivo Ülper osalevad Soome haldusreformi tutvu...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.