Suveperioodil 1. juunist kuni 28. augustini on maavalitsus avatud kell 8-12 ja 13-16.

Uudised ja teated

22. nädala eelinfo (25. – 31. mai)

24.05.2015

Esmaspäev, 25. mai Kell 9 toimub maavanem Ulla Preedeni ja osakondade juhatajate nõupidamine. Info: Ruth Ruus, 799 8902. Kell 13 toimub koolijuhtide ainesektsiooni koosolek. Info: Kaido Palu, 799 8944. Teisipäev, 26. mai Kell 9 toimub alaealiste...  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.