Maavalitsuses neljapäeval, 30. juunil kodanike vastuvõtt 14.30ni. Vabandame!
Maavalitsuses suveperioodil 1. juunist - 31. augustini kodanike vastuvõtt 8-12 ja 13-16!
Seoses majaesise trepi remondiga pääseb maavalitsuse hoonesse parkla poolsest uksest. Vabandame!

 

Uudised ja teated

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalil tulevad jutuks igihaljad teemad

27.06.2016

8. mail 2016 lõppes Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali teemakorje, mis andis tulemuseks 14 ideed 13 inimeselt. Välja pakutud teemad olid üsna traditsioonilised – sellised, mis ikka ja jälle ja pidevalt inimesi mõtlema panevad ja tegutsema ajendavad....  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.