Uudised ja teated

Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng Kanepi Gümnaasiumis

12.02.2016

Eile toimus Põlva maavalitsuse Europe Direct´i Põlvamaa teabekeskuse eestvedamisel Kanepi Gümnaasiumis simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“. Mängus osalesid 8.- 12.klassi õpilased ning selle eesmärgiks oli tekitada õpilastes huvi ühiskonnas toimuva vastu, täiendada teadmisi Euroopast ja Euroopa Liidust.  Loe edasi »

Põlva Maavalitsus

Riigihalduse ministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.