Uudised ja teated

Patrioodi nädal viis Põlvamaa ettevõtted koolidesse

21.04.2015

13.-19. aprillil korraldas Põlvamaa üheksat ettevõtet ühendav MTÜ Põlvamaa Patrioot, koostöös Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Arenduskeskusega „Patrioodi nädala", mil külastati maakonna 19 kooli ja kohtuti rohkem kui 500 õpilasega. Õpilastelt kog...  Loe edasi »

22.-23. aprillil maavalitsuses perekonnaseisutoiminguid teha ei saa. Sündi ja surma saab registreerida kohalikes omavalitsustes (va Mikitamäe, Räpina, Värska, Veriora ja Põlva). Vabandame.

Põlva Maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Põlva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ettevõtlus-, majandus-, ühistranspordi-, rahvastiku toimingute, perekonnaseisu-, infrastruktuuri- ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine. Sealhulgas regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.