EV 100 maakondlik toimkond

Vabariigi Valitsuse seaduse § 89 lg 5 alusel moodustas maavanem Igor Taro Eesti Vabariigi juubelipidustuste ettevalmistamiseks, koordineerimiseks ja läbiviimiseks Eesti Vabariik 100 Põlvamaa maakondliku toimkonna järgmises koosseisus:

 

Maaja Glaser - Orava Põhikooli õpetaja

Janel Säkk - Kaitseliidu Põlva maleva pealik

Henari Kamenik - Põlva Maavalitsus avalike suhete juht

Anu Luiga - Valgjärve valla kultuuritöötaja

Andres Määr - Laheda valla kultuuritöötaja

Ülo Needo - Mooste vallavanem

Eve Neemsalu - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Toomas Nigola - EELK Põlva Marja Koguduse õpetaja

Mihkel Peedimaa - Räpina Paberivabriku juhataja

Helje Põvvat - Põlva Maavalitsus kultuuritööpeaspetsialist

Ahto Raudoja - SA Seto Instituudi tegevjuht

Ruth Ruus - Põlva Maavalitsus,  juhi abi

Igor Taro - Põlva maavanem

Marge Trumsi - Räpina valla kultuurikeskuse juhataja, MTÜ Kodukant Põlva esindaja

Karin Viljus - Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist

 

Komisjoni ülesanneteks on EV 100 tähistamiseks Põlva maakonnas aprill 2017 –veebruar 2020 perioodil teha ettepanekuid sündmuse tähistamiseks, koguda ja süstematiseerida infot ning vahendada sündmuse läbiviimisega seotud teavet, olla kontaktüksuseks Riigikantselei juurde loodud EV 100 juhtrühmale ja EV 100 korraldustoimkonnale ning vajadusel ja võimalusel korraldada juubeliprogrammi raames maakondlike üritusi.