Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise maakondlik projektiideede hindamiskomisjon

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 89 lõike 5 ja riigihalduse ministri käskkirja 08.11.2016 nr 226 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade vormi ning tegevuskavade koostamise ja kinnitamise protseduuride kinnitamine" lisa 2 punkti  3.1 alusel: 
 
Moodustada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise maakondlik projektiideede hindamiskomisjon koosseisus: 

 

esimees Igor Taro – Põlva maavanem
liikmed

Rutt Riitsaar – Põlva Maavalitsuse regionaalarengu nõunik

Kertu Anni - Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator

Hegri Narusk - SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja

Kristo Anderson - Põlva Tarbijate Ühistu kaubandusdirektor

 

Maakondliku komisjoni ülesandeks on hinnata Põlvamaa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse esitatavaid projektiideid ja teha ettepanekuid prioriteetsuse kohta tegevuskavas. 
 
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise komisjoni asjaajaja on Rutt Riitsaar, regionaalarengu nõunik.