Regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondlik komisjon

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 89 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" § 11 lõiked 2 ja 3 ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 25.01.2017 a otsuse nr 2 „Esindaja nimetamine regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku hindamiskomisjoni": 1. Moodustada regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondlik komisjon koosseisus: 

 

esimees Igor Taro – Põlva maavanem
liikmed

Ahti Hütt – Põlva Maavalitsuse finantsnõunik;

Katrin Ohakas – Põlva Maavalitsuse haridusnõunik;

Margit Paju – Põlva Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist;

Rutt Riitsaar – Põlva Maavalitsuse regionaalhalduse nõunik;

Alo Savi – Põlva Gümnaasiumi direktor;

Kairit Numa − Põlva Puuetega Inimeste Koda MTÜ tegevjuht;

Andrus Seeme – Kõlleste vallavanem

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondliku komisjoni asjaajaja on Põlva Maavalitsuse regionaalprogrammide peaspetsialist Aivo Ülper.